image1

OBCHODNÉ PODMIENKY

AKO OBJEDNÁVAŤ

   1.1 Spôsob objednania:
          7-dňový Rýchlokurz je celkom ZDARMA = žiadne poplatky.
          Prihlásenie sa prevádza cez FORMULÁR, stačí uviesť krstné meno, vek a email.
         
   1.2 Storno objednávky:
          Objednávku môžete stornovať zaslaním sms, alebo zavolaním
          na 0907 916 297, zo zahraničia: +421 907 916 297

   1.3 Ukončenie prístupu do Rýchlokurzu:
          Lektor je oprávnený vylúčiť účastníka, ktorý netrénuje, alebo inak poškodzuje           dobré meno Rýchlokurzu.

         Účastník môže vystúpiť z Rýchlokurzu a odhlásiť sa z korešpodencie kedykoľvek.  
         Spôsob zrušenia:
         Kliknutím na "Odobrať ma zo zoznamu" v dolnej časti každého emailu
        oznamujúceho novú lekciu, sa nachádza možnosť "odobrať ma zo zoznamu".
        Objednávku je možné zrušiť aj telefonicky, alebo emailom.

 

PRÁVA A POVINNOSTI

   2.1 Gitarová škola sa zaväzuje:
          Dodať úplne zdarma celých 7 dní Rýchlokurzu hry na gitare. Spolu je to
          9 náučných a tréningových videí + 90 minútový záznam online TV relácie.
          Účastník má zároveň počas celého týždňa k dispozícii online pomoc lektora
          - učiteľa - gitaristu.

   2.2 Účastník sa zaväzuje:
          a, Snažiť sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku
          b, Neposúvať svoj prístup inej osobe.

DODACIE PODMIENKY

   3.1 Dodacie podmienky:
       Po odoslaní formulára sa osoba stáva účastníkom Rýchlokurzu a je
        presmerovaná do Rýchlokurzovej 1. lekcie.
    
        Lekcia č. 2 je odosielaná automatickým systémom presne o 24 hodín
        po registrácii. Lekcia č. 3 je sprístupnená o 48 hodín po 2. lekcii.

        Na 6. deň po registrácii dostáva účastník Rýchlokurzu prístup k špeciálnemu
        90 minútovému video záznamu živej online TV relácie. V tejto sú účastníkovi
        odovzdané cenné informácie, ktoré môže ako gitarista začať ihneď využívať.

REKLAMÁCIE

   4.1 Spôsob vybavenia reklamácie:
          V prípade nespokojnosti píšte na email reklamacie@skolahudbyonline.eu
          Odpovieme Vám najneskôr do 24 hodín

KONTAKT

ŠKOLA HUDBY ONLINE - Marián (Maroš) ORAVEC

Hlinkova 20, 040 01 KOŠICE, SR
TEL: +421 907 916 297
MAIL: marosoravec@skolahudbyonline.eu