Vitaj v seriáli DOPROVODNÁ GITARA

                       Vitajte v online seriáli DOPROVODNÁ GITARA. Som Maroš Oravec a od r. 2012 poskytujem internetovú online pomoc začínajúcim gitaristom. V prvom rade sa sústreďujem na formu video marketingu - čiže online pomoc formou nahrávania a virálneho šírenia živých vysielaní, video lekcií a kurzov. V nasledujúcom texte je prepis mojej online TV relácie zameranej na hru gitarových doprovodov.

                      V relácii bez prípravy naživo rozprávam a vysvetľujem danú tému podľa vopred pripravených bodov a napokon to, čo hovorím, prepísal môj online pomocník Michal do textovej formy, ktorú máte vloženú pod videom. Toto je prvá časť 8-dielneho seriálu a verím, že pomôže všetkým, ktorí hľadajú informácie o tom, ako hrať doprovod (rytmus) k pesničkám, na ktoré máme iba text s akordami.

Doprovodná gitara 01:

Relácia vychádza z predpokladu, že účastník má naštudované aspň základné
rytmy (str. 16-31) podľa videí z mojej videoknihy GITAROVÉ RYTMY ONLINE
(v prípade záujmu o info - klik)

Na tieto účely máme vo videoknihe cvičenia na zatlmených strunách. Čiže
zatlmím si struny na gitare a pravá ruka bude hrať po strunách, ale ľavá ruka bude
držať struny tak, aby nehrali. Down, Up, Down, Up.
A teda cvičenie alebo to D U D U vysvetlenie bude, že počítam „Pr-vá do-ba, Dru-há
do-ba, Tre-tia do-ba, Štvr-tá do-ba“ a s každým úderom, s každou slabikou
„pr-vá-do-ba“ mením smer úderu, smer pravej ruky.
„Pr-vá do-ba, Dru-há do-ba, Tre-tia do-ba, Štvr-tá do-ba.“  Stále počítame do štyroch
a znova opakujeme: „Pr-vá do-ba, Dru-há do-ba, Tre-tia do-ba, Štvr-tá do-ba.“
Tých tri a pol minúty, by sme mali vedieť takto odohrať.

          Rytmus „Down Up, Down Up,“  teraz sme si vlastne ukázali, že všetky údery
sme hrali. Ale on má svoje obmeny. Pozriem sa aby som išiel podľa knihy, vlastne
podľa e-booku ako som napísal.
Takže najčastejšou takou variantou bude, že hráme
len prvý úder. „Pr-(hráme)-vá  do-ba, Dru-(hráme)-há  do-ba, Tre-(hráme)-tia  do-ba,
Štvr-(hráme)-tá  do-ba.“
Tak isto si cvičíme najprv na zatlmených strunách. Ruka stále chodí ale hráme iba
na: „Pr-(hráme)-vá  do-ba, Dru-(hráme)-há  do-ba, Tre-(hráme)-tia  do-ba,
Štvr-(hráme)-tá  do-ba.“ Takže, to bola prvá obmena.

          Dáme si druhú obmenu a to je najčastejšie používaný gitarový rytmus, takzvaný
pioniersky rytmus, čiže D (U) D U. To znamená, že vynechávame iba prvý úder zdola.
Prvé U (zdola hore) nehráme. Bude Down (hráme), Up (hore ideme na prázdno –
ponad struny) a ďalšie dva údery budeme hrať, čiže Down, Up.
Ukážeme si to: „Pr(hráme) – (nehráme) Do(hráme) – ba(hráme), Dru(hráme) –
(nehráme) do(hráme) – ba(hráme), Tre(hráme) – tia(nehráme) Do(hráme) – ba(hráme),
Štvr
(hráme) – (nehráme) do(hráme) – ba(hráme).

Takže to je druhý rytmus z videoknihy, ale pritom najčastejšie používaný rytmus.
Tento rytmus je základom pre hru každého gitaristu. Na začiatku  sa určite bez neho
nikto nezaobíde, respektíve, každý sa s ním na začiatku určite stretne.

          Pozrieme si tretí rytmus. Tu  zase hráme prvé tri údery, ale nehráme posledný.
Posledný úder zdola pôjde ponad struny. Čiže pôjde: „dole, hore, dole a na prázdno“
(čiže to BA). Pr-(hráme)-(hráme)  do-(hráme)-ba-(nehráme – na prázdno). To platí
pre všetky štyri doby. Môžeme si to skúsiť s nejakým akordom, napríklad Emi.

          Nasledujúci rytmus bude z týchto, ktoré som pripravil posledný.
Je to tento: D (U D) U.
Dole – hráme, potom ide hore – zdola hore ideme naprázdno ponad
struny, aj dole ideme ponad struny a posledný úder, to U, hráme. Čiže
hráme iba prvý a posledný. Prvý zhora a posledný zdola.
Čiže Pr-(hráme)-(nehráme)  do-(nehráme)-ba(hráme),
Dru-(hráme)-(nehráme) do-(nehráme)-ba(hráme),
Tre-(hráme)-tia(nehráme) do-(nehráme)-ba(hráme),
Štvr-(hráme)-(nehráme) do-(nehráme)-ba(hráme).
Tak to je z videoknihy. Pozrite sa ešte raz na tieto rytmy.
Tieto rytmy musíme všetci ovládať na jednotku s hviezdičkou.
Lebo to je taký základ, bez ktorého sa ďalej nepohneme.

          OK, ďalší slajd, ktorý máme, alebo čo by som vám mal ukázať budú štyri
spôsoby hrania pravou rukou. V Rýchlokurze sme sa učili hrať pravou rukou
od predlaktia. Čiže som hovoril, že od predlaktia dole držíme ruku ako v sadre.
Ale v skutočnosti to nie je jediný spôsob, ktorým sa na gitare hrá. Je to ale
taký najlepší spôsob pre rozhýbanie nášho tela.
V praxi sa však bežne hrá aj od ramena. Čiže rukou pohybujem od ramena.
Hlavne to využívajú gitaristi s elektrofonickou gitarou alebo aj s akustickou ak majú
gitaru zavesenú na ramene. Práve vtedy mnohí z nich hrajú týmto spôsobom, že
hrajú od ramena. Čiže pohybujú celým ramenom, nie len rukou. Ja viem, že pokiaľ
hrám cez všetky struny, tak je to celkom v pohode.
Tak isto aj keď hrám predlaktím, ak hrám cez všetky struny je to v pohode.
Ale keby som mal vybrnkávať, tak vtedy by som už nemohol takto rukou vybrnkávať.
To si treba uvedomiť, ako som písal - v tej myšlienkovej mape to máme zapísané.
Od ramena, teda celým ramenom hrám, to ďalšie potom veľmi nepohybujem –
prakticky držím.

                    Potom je to od
predlaktia. Ďalšia možnosť je hranie zápästím. Napríklad pri palm mutingu – to
sa budeme tiež učiť v tomto on-line seriály. A tak isto mnohí, ktorí
sa sami učia tak sa s tým zžijú, že sa naučia hrať práve takto, že si iba
brnkajú zápästím. Čiže tú ruku nepoužívajú. 

Veľa žiakov, ktorý sa prihlásia ku
mne do rýchlokurzu , tak mnohí z nich, sa učili práve takto. A pokiaľ
potrebujete už aj kombinovať aj hranie nejakých tónov, tak vtedy už potrebujete
ovládať techniku,  ktorou sme sa učili
v rýchlokurze držať brnkátko, medzi palcom a ukazovákom a potom
aj ním pohybovať. 
                  Ukázali sme si štyri možné spôsoby hrania pravou rukou
(od ramena –celou rukou , 
od predlaktia,
zápästím, a keď iba pohybujem trsátkom iba medzi palcom
a ukazovákom).
A potom
v tej gitarovej praxi gitarista využíva všetky spôsoby. Preto sme si ich
teraz všetky ukázali. Niekedy sa hodí jeden, inokedy druhý.
Ak vieš hrať iba
zápästím, tak budeš hrať iba zápästím. Ale ak vieš všetky štyri spôsoby, tak
potom si uvedomíš kedy je lepšie použiť jeden a kedy zase druhý spôsob.
V skutočnosti potom nad tým správnym spôsobom ani nerozmýšľaš ale zahráš
to tak, ako ti to je prirodzené. A to sú vlastne všetky spôsoby ako hrať
pravou rukou pokiaľ hrám s trsátkom. Lebo pokiaľ sa hrá prstami
a perkusívna gitara, tak to sú potom ešte ďalšie prvky.

                  Prejdeme na ďalší
bod. Takže v myšlienkovej mape vidíme základné rytmy – varianty. To sme si
už ukázali. A teraz tam máme GITAROVÝ DOPROVOD A BICIE.
V skutočnosti si musíme uvedomiť, že keď hráme gitarový doprovod, keď som
sám gitarista, tak hrám vlastne za celú skupinu. No a tým pádom je treba
si uvedomiť, že na gitare, nielen že hrám, ale v skutočnosti aj bubnujem. 

                  Preto, aby sme to lepšie pochopili sa pozrieme na to ako sa hrá na bicej
súprave alebo aké sú nástroje. Ukážeme si tri základné nástroje a to je:
veľký bubon, malý bubon a hajtka. To je bicia súprava – základ. Ukážeme si
ako sa na nich hrá rytmus. Ukážeme si zvuk každého jedného z týchto
nástrojov v takomto softvéry. 

                  Veľký bubon – čo je to veľký bubon? Veľký
bubon dáva taký základ, základný impulz. Hudobníci ho medzi sebou volajú aj
kopák, šľapák v angličtine je to bass drum.Nahrávku tohto bubna
ako aj ostatných dostane každý na stiahnutie v zozipovanom balíčku .
V tomto balíčku sa nachádzajú tieto zvuky bubnov, potom taký dlhý rytmus.
To bude celá súprava bicia. Potom tam je aj tá myšlienková mapa a tak isto
aj e-book.

                   Druhým takým známym
základným bubnom, ktorý dobre poznáme je malý bubon. Verím, že každý pozná zvuk
malého bubna. Malý bubon zvykneme volať aj rytmičák, škopek, anglicky snare
drum. Je to ten, ktorý poznáme aj ako pioniersky bubon.
                  Ďalším nástrojom,
veľmi dôležitým, ktorý spája veľký bubon s malým bubnom je hajtka.
Hajtka
je vlastne taká činela s pedálom . (ukážka veľkého bubna s hajtkou,
ukážka malého bubna s hajtkou, a ukážka celej súpravy). To by bolo
také zoznámenie sa s bicími. Ono je to veľmi potrebné, práve preto, aby
sme vedeli hrať gitarové doprovody. Možno vám to teraz ešte tak celkom nepáli,
ale ono sa to ukáže o chvíľu ako je to veľmi potrebné.

                    Mnohí žiaci sa ma
často pýtajú, že ako viem, aký rytmus mám hrať v danej pesničke? Že ako
mám hrať, keď ja  počujem  nejakú pesničku. To je presne to. Počúvame
veľký bubon a malý bubon.
Na ten veľký bubon budem dávať prízvuk na hrubé
struny. Na malý bubon dávam prízvuk na tenké tri až štyri struny. Čiže teraz,
budeme hrať nasledovne. Na Pr
budeme hrať na hrubé struny –  a na Do – budeme hrať na tenké struny – ba.  Čiže Pr – (hrubé struny) –
Do – (tenké struny) – ba. A to je ten základ, ten
rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu. Ešte raz si pripomeňme veľký bubon, to je
ten basový a to je ten prvý úder do strún. 
                     Budeme sa učiť aj na ktorých
strunách budeme hrať. To budeme mať na budúci týždeň. V lekcii číslo dva
budeme mať, na ktorých strunách hráme ktoré údery alebo akordy. Keď je ten
veľký bubon, nehráme vždy všetky struny. Aj v Rýchlokurze sme sa učili, že
D-čko nemôžeme hrať po hrubom E-čku strune.To si ukážeme
v nasledujúcej lekcii, ale dnes si ukážeme to, že budeme hrať prvý úder,
začiatok Pr  - na hrubých strunách a to Do – na tenkých strunách. 

                    Toto vieš
využiť na akorde E, Emi, Ami, C aj G. A samozrejme ruka stále chodí dole –
hore, dole – hore. Čiže hráme tento rytmus D – veľký bubon (U) D – malý bubon (
U), čiže D (U) D (U).
Down – prvý
úder zhora hrám veľký bubon, čiže budem hrať na basové struny. A druhý
Down – druhý úder zhora hrám na tenké struny. Čiže hráme taký rytmus, že hrám
iba dole a dole a vlastne hore idem
na prázdno. Ale pritom prvý úder
dole hrám na hrubé struny a druhý úder dole hrám na tenké struny.
Čiže
vychádzame z tohto Pr-vá-do-ba. Lebo sme si povedali, že všetky rytmy budú
vychádzať z tohto rytmu, ale v tomto rytme hráme iba Pr-(hráme)-(idem naprázdno hore) do-(hráme)-ba(idem naprázdno hore). 

                      To je rytmus.
To je jedna vec, ale keď chcem zahrať doprovod , tak to bude ten rozdiel.
Pretože doprovod  už bude to, že Pr - ten veľký bubon budeme hrať na
basových strunách a Do – (ako
doba – malý bubon) budeme hrať na tenkých troch alebo štyroch strunách.

Teraz sa na to
pozrite a kľudne si to vyskúšajte. Teraz si môžete vyskúšať na svojich
gitarách hrať tento rytmus: D (U) D (U).

                       Ďalej máme tlmenie
pravou rukou. Čiže teraz sa ideme učiť zatlmovať pravou rukou -  

D U X U. Zatlmený úder budeme
označovať písmenom X. Čiže mali sme D U D U a teraz to druhé D
nahradíme písmenom X a to X bude tlmený úder. Takže sa budeme učiť
zatlmený úder. 

                      Používame dva spôsoby tlmenia. Pravou rukou sa tlmí tak, že
trsátko držím medzi palcom a ukazovákom ale prsty pravej ruky otvorím.
Nemám ich zovreté v päsť ale vystriem prsty. Potom hrám tak, že zahrám, ale
hranou dlane sa hneď dotknem strún. Prakticky súčasne. V skutočnosti je to
jedno, či najskôr brnknem a potom sa dotknem strún alebo naopak. Treba si to
vyskúšať. Čiže ešte raz, hrana ruky ide na struny a súčasne prejdem
trsátkom po strunách. Je to veľmi dôležité, pretože týmto rytmom dokážeme
značne spestriť našu hru (napadá mi, že Suzi Quatro alebo aj Mojsejovci – Ja
chcem byť dome, mali práve tento rytmus). A toto je vlastne jeden
z troch spôsobov.

                      Druhým spôsobom je
zatlmovanie ľavou rukou.  Tretí spôsob je
taký, že budeme kombinovať prvé dva. Teraz to spomínam kvôli tomu, aby si každý
vedel uvedomiť, že čo ho čaká. Niektorí hráči lepšie zatlmujú pravou rukou,
niektorí ľavou rukou. 

                      Ja ozaj pri zatlmovaní, pokiaľ potrebujem , tak to istím
a robím to oboma rukami. Takže teraz si ideme ukázať tlmenie ľavou rukou.
Ľavou rukou zatlmujem tak, že keď zahrám, tak prsty, ktoré tlačia na strunu –
povolím tlak aby nehrali ale aby sa dotýkali strún. Palec sa dotkne hrubej
struny a malíček prejde cez zvyšné struny tak aby nezahrali. 

                      Tento spôsob
sa využíva hlavne vtedy, keď potrebujem zatlmiť aj úder zdola. Pretože úder
zdola sa ťažko zatlmuje pravou rukou, ale ľavou rukou to dokážem. Takže ešte
raz. U Emi-čka je to tak, že palec sa dotkne hrubej struny a malíček
tenkých dvoch. Tretí prst sa dotýka aj struny G. Je potrebné si tieto tlmené
údery nacvičiť na každom akorde.
                      Pretože na každom akorde potrebujeme zatlmovať
inak.       

Napríklad D-čko zatlmovať je dosť ťažké ľavou rukou. Ale C-čko je v
pohode. Pri C-čku si prsty, ktoré hrali na struny ľahnú a palec sa opäť
dotkne hrubej struny. U Ami je to skoro tak isto ako pri C. Len palcom
budem musieť zatlmovať aj A-čko strunu. Takže sme si ukázali Emi, Ami a C.
D-čko budeme robiť kombinovane. A akord G. Pri ňom si prsty, ktoré boli na
strunách, ľahnú na ostané struny.

                      Takže to je zatlmený
úder. No a v praxi zase, presne ako keď som vysvetľoval hranie pravou
rukou – rameno, predlaktie, zápästie, palec, ukazovák, že pri hre kombinujem
všetky tieto spôsoby hrania tak presne tak isto je to aj tu. Čiže tlmenie
pravou rukou, tlmenie ľavou rukou a v praxi to budeme kombinovať.

                      Milí priatelia,
vidíte, že rozdiel medzi doprovodom a rytmom vám začína byť pomaly
jasnejší. Ako sme si aj pred chvíľou ukazovali. Po čase si vlastne človek postupne
uvedomí, že čo je to hrať rytmus a čo je to hrať doprovod. Myslím si, že
hranie doprovodu nás všetkých posúva do inej roviny. A myslím si, že je to
aj vidno na gitaristovi, ktorý takto hrá, že sa niekde učil alebo, že sa niečo
učil.

                      Veľakrát sa ma pýtate,
aj dnes mi písala jedna pani, že už dávnejšie sa odhodláva začať hrať na
gitare. Niekedy chodila na flautu , a že aj na gitare skúšala ale strašne
sa bála nôt, čiže sa do tej gitary nepustila. Takže sa ma pýtala, či jej odporučím
bezplatný Rýchlokurz. Ja som jej vlastne odporučil, že pri rýchlokurze nemá čo
stratiť, pretože pokiaľ chce tak tri lekcie sú zdarma. A štvrté video je
hodinové video – záznam jednej relácie, kde vysvetľujem  všetko, čo je v tých prvých troch
lekciách. A teda, že nemá čo stratiť a ak bude chcieť tak sa môže
prihlásiť potom aj na ďalšie lekcie. 
                       Ale ja neučím z nôt! Myslím si
osobne, že hranie z nôt je zastaraná metóda. A dnes sa už dávno
používajú oveľa rýchlejšie spôsoby učenia hry na gitaru. Tým najsilnejším je
samozrejme učiteľ, ktorý Ti priamo ukazuje to čo potrebuješ a potom je to
samozrejme video. A na to prakticky vôbec nepotrebuješ noty. Predstav si
teraz, že všetko čo sme si doteraz ukazovali, by som ti odovzdal zapísané do
nôt. Pričom iba jedno brnknutie môže byť vlastne už šesť nôt. Lebo hráme cez
šesť strún. A to by bolo na zbláznenie.
Ja vám odporučím sa
zorientovať v gitarovej tabulatúre. Tabulatúra nám naozaj dokáže riadne
uľahčiť prácu. Budeme sa venovať aj tabulatúre, ukážeme si niečo, ale nemyslím
si, že by sme nemali ísť zase nejako do hĺbky. V kurze 5XXL, kto chce, tak
tam sa s tabulatúrou zoznámi poriadne. 

                      Učíme sa tam jednu pesničku She’s
gone od Black Sabbath, Lásko voníš děšťem
v podaní  Marie Rottrové.
Čiže túto pesničku sa učíme vybrnkávať prstami a zároveň sa učíme používať
tabulatúru. Celá je zapísaná v tabulatúre. Pri tom vybrnkávaní je to
dobré, pretože počuješ tie tóny, ktoré hráš a zároveň vidíš
v tabulatúre kde sú. A myslím si, že tento spôsob je lepší ako noty,
lebo v tabulatúre máš presne napísané, že kde sa ten ktorý tón hrá. Aj keď
pozor, to vysvetľujem pri tabulatúrach, to už máte aj v rýchlokurze, že
pozor na tabulátory. Pretože to bežne robia nadšenci, chlapci a dievčatá
13, 14 ročný, ktorý si niečo zapíšu, na čo náhodou prídu. Nejako to zapíšu
a dajú to na internet a  ty sa zrazu
ideš učiť podľa tejto tabulatúry. Čo nemusí byť najlepší zdroj.

                      Takže pomaly by som
zhrnul to čo sme dnes mali. Čiže objasnenie potrebných vecí z videoknihy –
tu sme si povedali čo je to Down, Up. Že Down – D  je úder zhora – dole a Up – U je
úder zdola – hore. Že na každú jednu dobu DUDU hráme dole-hore-dole-hore
a pritom počítame Pr-vá-do-ba-Dru-há-do-ba-Tre-tia-do-ba Štvr – tá-do- ba
pričom každá slabika znamená zmenu smeru pravej ruky. Čiže dole – hore dole-
hore.

                      Potom sme si ukázali
kombinácie, čiže nácvik najpoužívanejších základných rytmov.
Z tohto
základného rytmu DUDU sú vlastne toto také používané varianty:
·
D (U D U) – zahrám iba prvý Dawn –
D a ostatné idem naprázdno
·
D (U) D U – „pioniersky rytmus“,  nehrám iba prvý Up - U
·
D U D (U) – nehráme iba
posledný úder, čiže Up - U
·
D (U D) U – hrám iba prvý Dawn – D
a posledný Up – U, ostatné vynechávam
                       Ako ďalšie sme si
ukazovali hranie s bubnami. Ukázali sme si základný rytmus D (U) D (U). 
                       Teraz vám ukážem ešte jednu variantu – D (U) D U. D – zahráme na hrubých
strunách, potom (U) ideme naprázdno a nakoniec D U zahráme na tenkých
strunách. A to na všetkých akordoch. 
                       Na všetkých akordoch, ktoré poznáš si
cvič tieto rytmy. A hlavne si uvedom, prvý úder na basové struny .
A tým pádom budeš hrať gitarový doprovod. Prvý gitarový doprovod, ktorý
budeš vedieť hrať. 
                      Veľakrát začínajúci gitarista počuje pesničku a teraz
rozmýšľa, že ako má hrať rytmus.
Tak práve teraz, keď počúvaš tú pesničku tak
počúvaj kde je veľký bubon a kde je malý bubon. Na budúce si k tomu
povieme ešte niečo viac. Lebo malý bubon zvykne byť na druhom a štvrtom
údere zhora alebo iba na treťom údere. To si ale ešte doberieme. 
                      Teraz je
potrebné docvičiť z nahrávky. Za úlohu si pozri / vypočuj bubny, aby si
mal jasno, čo je veľký bubon, čo je malý bubon. V tej dlhej nahrávke je aj
malý bubon aj veľký bubon a tam je treba si skúšať hrať. Odporúčam si
skúšať akordy G, Emi, Ami a C. To by bolo k hraniu s bubnami.

                      Na záver sme mali
zatlmený úder. Čiže zatlmovanie pravou rukou – hranou dlane. Tlmenie ľavou
rukou – čiže tlmenie prstami ľavej ruky. Treba sa naučiť zatlmený úder na
každom akorde, ktorý ovládaš. A potom sa naučiť tieto dva spôsoby
kombinovať.  Aj pravou aj ľavou rukou
zatlmíme súčasne. Aby tam ten úder, ktorý má byť zatlmený bol naozaj zatlmený.

                      Milí priatelia, to je
na dnes všetko. Verím tomu, že cvičenia a informácie, ktoré som vám podal
sa vám páčia. Dúfam, že si ich budete cvičiť a že ich využijete. Pretože
jedna vec je niečo vidieť, vypočuť si a druhá vec je používať to. Až vtedy
sa dostaneme ďalej, ak budeme tieto veci používať. Ja vám ďakujem za pozornosť.
Takže trénujte a pýtajte sa. Majte sa dobre, ďakujem.